Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya

Sahidbag, P.O. Haripur, North 24 Parganas, West Bengal, Pin:743223

Phone: 03216-231438 / 236735 E-Mail: nsmadmission2021@gmail.com Website: nsmashoknagar.ac.in

Date/Time: 22/02/2024 07:16:14